Začátek průmyslové výroby trvanlivého pečiva na Slovensku (jako oboru potravinářského průmyslu) byl spjat s roztříštěností výroby do více řemeslnických dílen s manufakturní výrobou a menších podniků, z kterých ani jeden neměl výrobu trvanlivého pečiva postavenou jako hlavní činnost.

V 50. letech 20. století byly dílny a provoz začleněny do větších výrobních celků, čímž se vytvořily organizační, technické a technologické předpoklady k rozvoji nového průmyslového oboru výroby trvanlivého pečiva.

Touto cestou vznikl dne 1. 1. 1953 – v tom čase národní – podnik Slovenské pečivárne v Seredi. K novému podniku byly přidruženy závody Studeník v Holíči, dále perníkárna Danielis v Levicích a práškárna v Levicích, které byly vyčleněné z podniku Stollwerck. Z Považských mlýnů přišel pod Slovenské pečivárne závod Maškrta v Piešťanech, závod Hana v Ružomberku a závod Tatranka v Liptovském Hrádku. Ze Středoslovenských mlýnů to byl závod WECO v Kremnici, taktéž Tatranka v Teranech a Dielňa Réczky ve Zlatých Moravicích. Z Nitranských mlýnů byl do Slovenských pečiváren zařazen závod Alibaba v Brodzanech.

Kvalitní trvanlivé pečivo si jako doplňkový sortiment potravinářských výrobků – a tedy i součást výživy – postupně získalo přízeň kupujících. V roce 1962 se proto v Seredi začalo s výstavbou nového pekárenského závodu na Trnavské cestě. Cílem vybudování závodu bylo uspokojit rostoucí potřeby spotřebitelů stejně jako zvýšit koncentraci a specializaci výroby a zrušení neefektivních provozoven (Brodzany, Terany, Ružomberok, Piešťany, Kremnica, Zlaté Moravce a Levice). Výrobní základnu tak tvořily dvě provozovny v Seredi se specializací na oplatky, provozovna v Holíči se zaměřením na perníky a trubičky a provozovna v Liptovském Hrádku se specializací na sušenky.

Úspěšně se rozvíjející podnik Slovenské pečivárne byl v roce 1963 začleněn pod pražský závod Průmysl trvanlivého pečiva. V tomto organizačním začlenění nebyly vytvořeny optimální podmínky pro rozvoj výroby, a tak byl v roce 1969 zřízen samostatný podnik Pečivárne Sereď.

V 90. letech 20. století byl národní podnik Pečivárne Sereď zprivatizovaný a výrobní závody Pečivárne Sereď a Pečivárne Holíč se staly součástí společnosti I. D. C. Holding, a. s. zaměřené na budování silného, zdravého a stabilního podniku, představujícího solidního a spolehlivého partnera s obchodně marketingovým pohledem. V současné době je výroba z Holíče přesunuta do Seredě, a tedy společnost I. D. C. Holding, a. s. zastřešuje výrobní závody Pečivárne Sereď (výroba trvanlivého pečiva) a Figaro Trnava (výroba cukrovinek). Díky tradici a oblíbeným kvalitním výrobkům patří mezi nejvýznamnější producenty cukrovinek a trvanlivého pečiva a je stabilní jedničkou na slovenském trhu.