Projekt „Podporujeme lepší chovy dojnic“ („Supporting Better Diary“) je spoluprácí mezi vedoucími organizacemi zabývajícími se ochranou zvířat Compassion in World Farming (Soucit ve světovém zemědělství) a World Society for the Protection of Animals (WSPA, Světová společnost pro ochranu zvířat) a výrobcem zmrzliny Ben & Jerry’s, kteří na konci měsíce června odstartovali kampaň na podporu zlepšení životních standardů evropských dojnic.

Britská herečka Joanna Lumley podpořila toto jedinečné partnerství mezi neziskovými organizacemi a firmami, které společně s veřejností pracují na ovlivnění politiky Evropské Unie (EU) v oblasti životní pohody evropských dojnic.

Specifické právní předpisy již chrání jiná hospodářská zvířata, ale dojnice takovou ochranu nemají, což znamená, že jejich životní pohoda se v EU velmi liší a mnohé dojnice trpí zdravotními problémy, nevhodným ustájením a nedostatečným přístupem na pastvu.

Tato kampaň pomáhá organizovat historicky první Evropskou občanskou iniciativu (EOI) za zlepšení životní pohody zvířat, díky níž mohou občané EU navrhnout legislativu pro zvýšení standardů na ochranu 23 milionů evropských dojnic.

Cílem kampaně „Podporujeme lepší chovy dojnic“ je prostřednictvím Evropské občanské inciativy zvednout laťku zavedením legislativy EU, která stanoví minimální standard, a to v době, kdy spotřebitelé mají zájem o životní pohodu dojnic více než kdy dřív.

Exkluzivní průzkum v EU* provedený pro tuto kampaň zjistil, že 89 % spotřebitelů se domnívá, že dojnice potřebují legislativu, která je bude chránit, a 81 % by podepsalo petici na její prosazení.

Jerry Greenfield, spoluzakladatel Ben & Jerry’s, říká: „Skutečností je, že standardy životní pohody dojnic se napříč Evropou velice liší. My máme krávy rádi a věříme, že jen spokojené krávy dávají mléko na skvělou zmrzlinu. Jsou ovšem jedněmi z mála hospodářských zvířat v Evropě, která nemají specifické nařízení, které by je chránilo. Je nezbytné vytvořit rovné chovatelské podmínky v celé Evropě, které zajistí zdraví našich stád a dlouhodobou udržitelnost našeho oboru.”

Joana Lumley, patronka Compassion in World Farming, dodává: „Toto je úžasná příležitost pro lidi promluvit nahlas ve prospěch našich tvrdě pracujících dojnic a poslat vzkaz přímo do Bruselu, že potřebují naši ochranu. Je to šance říci, že nechceme vidět naše krávy zavřené ve stáji bez možnosti se v létě pást, a žádat EU, aby jim dala ochranu, kterou si zaslouží. Jiná hospodářská zvířata mají zvláštní předpisy, které jim zaručují minimální standard životní pohody. Dojnice nikoli. Jestli si myslíte, že by je mít měly, prosím podepište občanskou iniciativu a pomozte nám ji prosadit.“

Suzi Morris, britská ředitelka World Society for the Protection of Animals, vysvětluje: „Nemůžeme předpokládat, že jsou potřeby dojnic vnímány jako prvořadé, proto se musí EU ujmout vedení a zajistit, aby krávy netrpěly. Potřebujeme přísnější zákony, které zabrání tomu, aby obrovské množství evropských krav trpělo bolestivým zánětem vemene, oslabujícím kulháním, neplodností a drastickým zkracováním života čili všemi tragickými následky chovu krav ve špatných podmínkách.”

Evropská občanská iniciativa potřebuje získat alespoň jeden milion podpisů obyvatelů EU, kteří pocházejí z alespoň sedmi členských států. Více informací o EOI je k dispozici na webových stránkách Evropské komise: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-facts.

Pro získání dalších informací o kampani „Podporujeme lepší chovy dojnic“, pro zhlédnutí video poselství spoluzakladatele Ben & Jerry’s Jerryho Greenfielda a pro vaši podporu prosím navštivte webové stránky www.happycows.eu.

V České republice je oficiálním partnerem kampaně nezisková organizace Společnost pro zvířata. Další organizace jsou do projektu přizvány. Během roku budou v České republice pořádány podpisové akce ke zvýšení povědomí o tomto jedinečném projektu.